Padělky 1100, 687 65 Strání
facebook instagram

Proč zvolit výrobky Leier?

Vývoj stavebních technologií umožňuje stále výraznější zrychlení pracovních postupů, směřuje ke zkrácení a zjednodušení procesu výstavby jako i ke snížení počtu pracovníků potřebných k montáži. Cena a čas realizace sa staly v současnosti důležitým kritériem při výběru technologie výstavby.

Těmto nárokům plně vyhovuje moderní stavební materiál koncernu LEIER. Cihla je stále oblíbený stavební prvek, používaný hlavně pro jednoduchou výstavbu, relativní rychlost realizace, jakož i pro své dobré stavební vlastnosti.
Společnost nabízí sortiment cihlářských produktů s obchodním názvem LEIERTHERM a LEIERPLAN. V sortimentu jsou všechny keramické zdící tvárnice běžné používané v konstrukcích staveb - na obvodové nosné stěny, vnitřní nosné stěny i vnitřní dělicí stěny.
Parametry uvedených výrobků splňují kvalitativní požadavky kladené na energeticky a technicky optimálně dimenzované konstrukce, které jsou z nich zhotoveny.

Cihly LeierPLAN a Leiertherm

Cihelné zdivo patří k nejstarším a nejspolehlivějším stavebním konstrukcím. Základní surovinou cihly Leier je kvalitní hlína pocházející z přírodních zdrojů, což jí zaručuje plnou recyklovatelnost.
Nová generace broušených cihel LeierPLAN je garancí nejvyšší kvality a jedinečných vlastností. Nabízí nejen vysokou bezpečnost, ale i odolnost a stabilitu materiálu, a to i pod vlivem extrémních faktorů, vlhkosti nebo změny teploty. Splňuje nejvyšší požární požadavky, neobsahuje hořlavé látky a nezvyšuje intenzitu požáru. Díky svému tvaru umožňuje jednoduché, přesné a rychlé zdění s tenkou ložnou maltovou spárou, tlustou pouze 1 mm. Díky tomu umožňuje enormní úsporu malty. Díky vyloučení tradiční tloušťky malty (1 až 2 cm) jsou stěny po dokončení téměř úplně suché.

Dalšími výhodami zdění z broušených cihel LeierPLAN je jejich geometrie založena na systému pero + drážka, který umožňuje zdění bez nutnosti zdicí malty do svislé spáry. Přesný povrch stěn v téměř dokonalé rovině znamená úsporu spotřeby vnějších i vnitřních omítek. Výhodami takové technologie výstavby je především úspora materiálu, kratší čas zdění bez vytváření tepelných mostů, méně vlhkosti ve stavbě a možnost zdění do teploty okolí -5 °C při použití univerzální lepicí pěny LeierFIX.

 • mají stabilní rozměr, čímž zaručují přesnost kladení
 • provedení na pero a drážku výrazně zkracuje čas montáže
 • poskytují optimální podklad pro omítání
 • difuze vodních par vytváří přirozené obytné klima
 • vynikající akustické vlastnosti a ochrana proti hluku
 • díky dosahovaným tepelně-izolačním vlastnostem ušetříte náklady na vytápění
 • odolnost vůči vodě a vlhkosti
 • odolnost vůči hnilobě, plísním, škůdcům a chemickým vlivům
 • vysoká míra požární odolnosti
 • pevnost, stálost a bezpečnost
 • dlouhodobá životnost a uchování hodnoty nemovitosti
 • pozitivní ekologické vlastnosti

Kromě praktických výhod mají cihly i vynikající fyzikální vlastnosti. Systém svislých dutin a jemných pórů zajišťuje výbornou tepelnou izolaci, která dokáže stabilizovat teplo v interiéru a díky naakumulované teplotě cihlových zdí i minimalizovat prudké výkyvy teplot způsobené počasím, větráním či jiným vlivům. Jejich nízký difúzní odpor také zajistí, že při vyšším výskytu vlhkosti v interiéru procházejí vodní páry stěnou a dochází k optimálnímu vyrovnávání vlhkosti. Vlhkost se v místnosti správně postaveného domu nehromadí a nekondenzuje, stavba dýchá a na stěnách se tak netvoří plísně, které jsou zdrojem mnoha nemocí. Velkou výhodou jsou i akustické vlastnosti a ochrana proti pronikání hluku nejen z vnějšího prostředí, ale i mezi jednotlivými místnostmi.

Předpjaté keramobetonové překlady

Doplňkovým sortimentem na překlenutí stavebních otvorů pro okna a dveře jsou keramické předepjaté překlady, vyráběné v  rozmezí 50 až 350 mm, typu MDE, MDA, MDVA a STRONG.
Předpjatý překlad MDE má keramický plášť a svojí výškou 23,8 cm odpovídá výšce cihly, proto je jeho montáž velmi jednoduchá a rychlá. Šířka překladu je 8 cm.
Překlad STRONG o šířce 11,5 cm a výškou 7,1 cm s keramickým pláštěm je určen k překlenutí okenních a dveřních otvorů. Na tento typ překladu není zapotřebí žádná zvedací technika, což výrazně urychluje montáž.
Překlad MDA slouží k překlenutí okenních a dveřních otvorů bez tepelných mostů a překlady MDVA se používají k překlenutí otvorů při příčkách. MDVA jsou mimořádně lehké a v případě potřeby je možné je nařezat na potřebnou velikost přímo na stavbě.

Neváhejte a kontaktujte nás!